Czynna:

w DNI POWSZEDNIE przed i po Mszy św. WIECZORNEJ o godzinie 18-tej
lub w terminie ustalonym telefonicznie.
Tel. 12-428 78 80

W Kancelarii Parafialnej m.in.:
– zapisuje się dziecko do Chrztu św.,
– załatwia się formalności związane z Sakramentem Małżeństwa,
– zgłasza pogrzeb,
– zamawia się intencje mszalne,
– wybiera się odpisy świadectw chrztu św., ślubu i pogrzebu,
– otrzymuje się zaświadczenia dla chrzestnych i świadków do Sakramentu Bierzmowania,
– wzywa kapłana z Sakramentem Chorych gdy zachodzi poważna choroba, starość (w nagłych przypadkach z wezwaniem do chorego można zwrócić się do nas o każdej porze pod numerem telefonu 12 428 78 85 LUB 12 429 73 77
– zgłasza adres chorego do nawiedzenia w I sobotę miesiąca z Komunią św., (Regularne odwiedziny kapłana u chorych są w pierwszą sobotę miesiąca)

Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych.

Sakramentu Chrztu Świętego

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w niedzielę w czasie lub po Mszy świętej o godz. 11,30.
W niebezpieczeństwie choroby dziecka w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

Przy zgłoszeniu należy przedstawić w Kancelarii Parafialnej:
1. Akt urodzenia dziecka z USC
2. Akt ślubu kościelnego rodziców – jeżeli ślub zawierali w innej Parafii

Rodzicami chrzestnymi mogą być:
– wierzący i praktykujący katolicy po ukończeniu 16 roku życia
– bierzmowani
– małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego
– uczniowie szkół średnich – uczęszczający na religię

Rodzice Chrzestni, którzy mieszkają w innej Parafii winni dostarczyć przed chrztem dziecka zaświadczenie ze swojej Parafii, że mogą nimi być.

Sakrament Małżeństwa

1. Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w Kancelarii Parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem.
2. Należy przedstawić:
– metryki chrztu św. ważne do 6 miesięcy
– zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 3 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy)
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa)
– zaświadczenie o bierzmowaniu
– wdowcy: – metrykę zgonu współmałżonka

Pogrzeb chrześcijański

Należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej po załatwieniu formalności w zakładzie pogrzebowym i przedstawić:
– odpis aktu zgonu z USC
– dane personalne zmarłego
– zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami Świętymi
Parafia korzysta z wszystkich Cmentarzy Krakowskich.

OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ POGRZEBU KOŚCIELNEGO

W związku z nadużyciami i manipulacją niektórych mediów, które wykorzystują ignorancję ludzi oraz podważają i ośmieszają decyzje – bardzo rzadkie i podejmowane w ostateczności – odmawiania pogrzebu katolickiego niektórym wiernym, warto przyjrzeć się bliżej racjom dla których odmawia się pogrzebu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że pogrzeb katolicki jest PRZYWILEJEM chrześcijanina. Oznacza to, że bez WAŻNYCH przyczyn nie należy go nigdy odmawiać. Przysługuje on każdemu ochrzczonemu i jest obowiązkiem księdza przewodniczyć obrzędom pogrzebowym.

Są jednak okoliczności , kiedy kapłan jest zmuszony do odmowy. Mówi o tym Kodeks Prawa Kanonicznego w rozdziale II:

Kan. 1183

§ 1. Co do pogrzebu, katechumeni* są zrównani z wiernymi.

§ 2. Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.

§ 3. Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę.

Kan. 1184

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

Kan. 1185

Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

Warto zwrócić uwagę na Kan. 1184 § 2. Mówi on, że kiedy powstaje wątpliwość czy ktoś powinien być pozbawiony pogrzebu, to decyzję podejmuje nie proboszcz ale ordynariusz miejsca, tzn. biskup.

--------------------------------
* - (gr katechoumenos pouczany) kandydat do chrztu pobierający nauki z przygotowawcze z katechizmu. Od IV wieku, gdy w wyniku masowych akcji misyjnych przybyło wielu chętnych do chrztu, utworzono instytucję katechumenatu. Katechumen mógł uczestniczyć jedynie we wstępnej części mszy św. (do Ofiarowania włącznie), która otrzymała nazwę mszy katechumenów - w odróżnieniu od mszy wiernych.
(źródło: dziedzictwo.ekai.pl)