Kancelaria

Kancelaria czynna jest:
w DNI POWSZEDNIE po Mszy św. WIECZORNEJ
lub w terminie ustalonym telefonicznie.
Tel. 12-428 78 80 lub 573 259 245

W Kancelarii Parafialnej m.in.:
– zapisuje się dziecko do Chrztu św.
– załatwia się formalności związane z Sakramentem Małżeństwa
– zgłasza pogrzeb
– zamawia się intencje mszalne
– wybiera się odpisy świadectw chrztu św., ślubu i pogrzebu
– otrzymuje się zaświadczenia dla chrzestnych i świadków do Sakramentu Bierzmowania
– wzywa kapłana z Sakramentem Chorych gdy zachodzi poważna choroba, starość (w nagłych przypadkach z wezwaniem do chorego można zwrócić się do nas o każdej porze pod numerem telefonu 12 428 78 85 LUB 12 429 73 77
– zgłasza adres chorego do nawiedzenia w I sobotę miesiąca z Komunią św., (Regularne odwiedziny kapłana u chorych są w pierwszą sobotę miesiąca)

Zmarłym nie udziela się sakramentu chorych.

Sakramentu Chrztu Świętego

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w niedzielę w czasie lub po Mszy świętej o godz. 11,30.
W niebezpieczeństwie choroby dziecka w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu z ks. Proboszczem.

Przy zgłoszeniu należy przedstawić w Kancelarii Parafialnej:
1. Akt urodzenia dziecka z USC
2. Akt ślubu kościelnego rodziców – jeżeli ślub zawierali w innej Parafii

Rodzicami chrzestnymi mogą być:
– wierzący i praktykujący katolicy po ukończeniu 16 roku życia
– bierzmowani
– małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego
– uczniowie szkół średnich – uczęszczający na religię

Rodzice Chrzestni, którzy mieszkają w innej Parafii winni dostarczyć przed chrztem dziecka zaświadczenie ze swojej Parafii, że mogą nimi być.

Sakrament Małżeństwa

1. Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w Kancelarii Parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem.
2. Należy przedstawić:
– metryki chrztu św. ważne do 6 miesięcy
– zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 3 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy)
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa)
– zaświadczenie o bierzmowaniu
– wdowcy: – metrykę zgonu współmałżonka

Pogrzeb chrześcijański

Należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej po załatwieniu formalności w zakładzie pogrzebowym i przedstawić:
– odpis aktu zgonu z USC
– dane personalne zmarłego
– zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami Świętymi
Parafia korzysta z wszystkich Cmentarzy Krakowskich.

Odmowa pogrzebu kościelnego