Korespondencyjny Kurs Biblijny

Prowadzona przez Jezuitów w Krakowie Akademia Ignatianum organizuje Korespondencyjny Kurs Bi­blijny. Celem kursu jest lepsza znajomość ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać ud­ział każdy zainteresowany Pismem św.

Prowadzi: o. Zbigniew Marek SJ

Strona www kursu