Wspólnota Jezuitów domu zakonnego p/w Chrystusa Króla:

O. Stanisław Data – superior, proboszcz parafii – tel. 12 428 78 85

O. Marcin Pietrasina – minister – tel. 12 428 78 98

O. Henryk Całka – ekonom domu – tel. 12 428 78 90

O. Zbigniew Marek – duchowny domu – tel. 12 428 78 83

Br. Jan Burkat – tel. 12 428 78 84

Br. Zygmunt Cichoń – tel. 12 428 78 87

O. Dariusz Dańkowski – tel. 12 428 78 97

O. Stanisław Głaz – tel. 12 428 78 95

O. Jakub Kołacz – tel. 12 428 78 89

O. Lech Kontkowski – tel. 12 428 78 82

O. Wit Pasierbek – tel. 12 428 78 92

O. Maciej Szczęsny – tel. 12 428 78 93