Wspólnota Jezuitów domu zakonnego p/w Chrystusa Króla:

O. Dariusz Dańkowski, proboszcz i superior – tel. 12 428 78 85
O. Henryk Całka – tel. 12 428 78 90
O. Stanisław Głaz – tel. 12 428 78 95
O. Jakub Kołacz – tel. 12 428 78 89
O. Lech Kontkowski – tel. 12 428 78 82
O. Zbigniew Marek – tel. 12 428 78 83
O. Wit Pasierbek – tel. 12 428 78 92
O. Marcin Pietrasina – tel. 12 428 78 98
O. Maciej Szczęsny – tel. 12 428 78 93 ([email protected])
Br. Jan Burkat – tel. 12 428 78 84