Drogi Kandydacie!

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania. Pomaga w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem i uczynkiem oraz uzdalnia do jej odważnej obrony.

W okresie przygotowywania się na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania od kandydata wymaga się pogłębienia swojej wiary i więzi z Chrystusem i Jego Kościołem. Aby to zrealizować, trzeba się zastosować do następujących wymagań:

  1. Codzienna modlitwa osobista
  2. Uczestnictwo w każdej niedzielnej Eucharystii
  3. Uczestnictwo w Świętym Triduum Paschalnym
  4. Raz w miesiącu spowiedź św. i przyjęcie Komunii św.
  5. Obecność na spotkaniach przygotowujących kandydata do Sakramentu Bierzmowania – zawsze w I niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 9.00 lub w innym terminie ustalonym przez prowadzącego.
  6. Uczestnictwo w liturgii wg ustaleń prowadzącego
  7. Pogłębienie znajomości katechizmu
  8. Raz w tygodniu kwadrans lektury duchowej – książka religijna, czasopismo np. Niedziela, Gość Niedzielny lub inne

Sakrament Bierzmowania jest także nazywany „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej”. Tę „dojrzałość” nie osiągnie się przez gnuśność czy lenistwo. Dlatego proszę o potraktowanie na serio podanych wymagań. Jak powiedział Chrystus, mamy być „światłem dla świata” i „solą ziemi”. Szczególnie dzisiaj potrzeba byśmy dawali światu świadectwo przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.

Prowadzący przygotowanie Kandydata do Sakramentu Bierzmowania

Henryk Całka SJ