Historia parafii

16 kwietnia 1950 roku na mocy dekretu erygującego parafię na Przegorzałach, a podpisanego przez Kardynała Adama Sapiehę nastąpiło formalne otwarcie ekspozytury parafialnej na Przegorzałach.

Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Stanisław Bąk.

Cztery miesiące później – 13 sierpnia 1950 r. odbyło się poświęcenie chorągwi z obrazem Niepokalanego Serca Maryi i Pana Jezusa, a poświęcenia dokonał ks. Infułat Ferdynand Machay. Dla ozdobienia ołtarza w odnowionej kaplicy dr Maria Spiss podarowała w roku 1952 obraz olejny pędzla Józefa Unierzyskiego (profesora ASP, ucznia i zięcia Jana Matejki). Obraz ten wisiał w głównym ołtarzu kaplicy do roku 1967.

W roku 1967 przystąpiono do trzeciej przebudowy kaplicy. Inicjatorem był dotychczasowy proboszcz ks. Stanisław Bąk, a po jego odejściu projekt ten realizował ks. Marian Kuśmierz, którego na stanowisko wikariusza ekonoma parafii w Przegorzałach powołał ówczesny Kardynał Karol Wojtyła. Autorem projektu był artysta plastyk Wiktor Ostrzołek, jego autorstwa są witraże w oknach kaplicy: 

Ukrzyżowanie

Ostatnia Wieczerza

Ofiara Izaaka

Ofiara Melchizedeka

Ofiara Abla

 

Krzyż misyjny znajdujący się obok głównego wejścia do kościoła poświęcony został 22.09.1968 r. Jest to drugi krzyż. Pierwszy stał w tym miejscu w latach 1950 – 1968.

Czwarta rozbudowa i modernizacja budynku OO. Jezuitów wg projektu Wojciecha Pietraszewskiego prowadzona była w latach 1970 – 1973, a jej ostateczny wygląd i wystrój jest dziełem małżeństwa Heleny i Romana Husarskich – artystów plastyków, mieszkańców Przegorzał oraz ich córki Joanny Husarskiej-Chmielarz i jej męża Adama.

W 1986 r. utworzona została parafia w Bielanach przez co znacznie zmniejszyła się ilość wiernych w parafii Chrystusa Króla. Obecnie parafia liczy około 900 osób.

Proboszczowie parafii:
Stanisław Bąk 1950 – 1967
Marian Kuśmierz 1967 – 1974
Józef Olejarski 1974 – 1986
Stanisław Piotrowski 1986 – 1992
Leszek Balczewski 1992 – 1994
Piotr Blajerowski 1994 – 1996
Tadeusz Loska 1996 – 2001
Stanisław Mrozek 2001 – 2004
Antoni Mencel 2004 – 2008
Andrzej Hajduk 2008 – 2016
Stanisław Data 2016 – 2022

Dariusz Dańkowski 2022 –