30-250 Kraków;   ul. Zaskale 1
tel. 12 428 78 80

Czytania na każdy dzień

Polskim rodzinom życzę, aby w modlitwie znajdowały światło i moc
do wypełniania swoich zadań, szerząc w swoich środowiskach
przesłanie miłości miłosiernej.

(Przemówienie Pożegnalne Jana Pawła II, Balice, 19.08.2002)

W każdą sobotę o godzinie 7.30 odprawiana jest Msza św. w intencji

RODZIN NASZEJ PARAFII.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej sobotniej Eucharystii, by dziękować Trójcy Świętej za dobro, którym jesteśmy obdarowywani, a także prosić o pomoc w trudnych sprawach, po ludzku niemożliwych do rozwiązania. Zwracając się do Boga możemy korzystać z pomocy Matki Bożej oraz z pośrednictwa wspaniałych orędowników.

W naszej Wspólnocie módlmy się o zdrowie rodziców, żon, mężów, dzieci, wnuków, sąsiadów i ich rodzin, abyśmy tu na Ziemi wszyscy mogli w pokoju pełnić WOLĘ Bożą, a po śmierci dostąpić szczęścia spotkania z Bogiem.