Serdecznie dziękujemy za wsparcie prac remontowo-renowacyjnych w naszym kościele. Koszty wykonanych prac wyniosły ok. 300 tys. zł. Oczyszczenie ołtarza głównego i mozaiki, drogi krzyżowej oraz witraży kosztowało 12 800 zł. Pozostała kwota to termomodernizacja budynku kościelnego, czyli izolacja ścian, nowe drzwi, szyby zabezpieczające witraże i system wentylacji. Część tych wydatków jest pokryta z otrzymanej dotacji i ze źródeł zakonnych. Nie wliczamy tu kosztów malowania sufitu i ścian, gdyż to zostało wykonane w ramach odszkodowania za szkody spowodowane zalaniem kościoła w czasie remontu. Zwracamy się z prośbą o wsparcie spłaty wydatków w kwocie 180 tys. zł. Do dzisiaj (26.02.2023) z ofiar parafian zebraliśmy 24 900 zł.
Na spłatę reszty będzie przeznaczana taca z pierwszych niedziel miesiąca. Ofiary można również składać w zakrystii lub na konto Parafii. W kancelarii parafialnej można otrzymać poświadczenie darowizny na cele kultu religijnego.
Za wszelkie wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać! Za parafian-darczyńców i wszelkich ofiarodawców będzie odprawiana Msza św. każdego tygodnia w środę.

Parafia Chrystusa Króla
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
48 1240 2294 1111 0000 3723 9046
(PEKAO III O. w Krakowie)