Zbiórki/Ogłoszenia!

Zbiórki Ministrantów:

Dla ministrantów i lektorów:
22. lutego o godzinie 11.00