Podstawowe Prawdy Wiary

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DOBRE UCZYNKI

1. Modlitwa.

2. Post.

3. Jałmużna

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

1. Chrzest.

2. Bierzmowanie.

3. Eucharystia.

4. Pokuta.

5. Namaszczenie chorych.

6. Kapłaństwo.

7. Małżeństwo.

TRZY CNOTY BOSKIE

1. Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość

CNOTY GŁÓWNE

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Wstrzemięźliwość.

4. Męstwo

GRZECHY GŁÓWNE

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.