W niedzielę 28 sierpnia 2022 na Mszy świętej o godzinie 11.00
dokonała się zmiana proboszcza w naszej parafii.

Nowym proboszczem został O. Dariusz Dańkowski.

Dotychczasowy proboszcz O. Stanisław Data, po zakończeniu sześcioletniej kadencji, powrócił do Wrocławia.