1. W poniedziałek Uroczystość Wnie­bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, największe święto Maryi. Porządek Mszy świętych niedziel­ny. Na każdej Mszy świętej będą błogosławione kwiaty i zioła. W kalendarzu naszych narodowych rocznic dzień ten zajmuje miejsce szczególne. Niech pamięć zwycięskiego wkroczenia Maryi w naszą historię wyzwoli z naszych serc w tym dniu szczególne dziękczy­nienie  i uwielbienie dla Matki, która uratowała swoje dzieci. Najpiękniejsze kwiaty, owoce     i zioła, znoszone tego dnia Maryi z całej polskiej ziemi, niech symbolizują piękno naszych serc, bijących ku chwale Zwycięskiej Pani znad Wisły.

2. W środę święto Jacka, prezbitera, patrona archidiecezji krakowskiej.

3. W czwartek wspomnienie świętego Hurtado, prezbitera.

4. W sobotę świętego Bernarda, opata i doktora Kościoła.

5. W niedzielę 28 sierpnia na Mszy świętej o godzinie 11.00 dokona się zmiana proboszcza w naszej parafii. Dotychczasowy proboszcz O. Stanisław Data, po zakończeniu sześcioletniej kadencji, powróci do Wrocławia. Nowym proboszczem będzie O. Dariusz Dańkowski.

W tym tygodniu przed salką katechetyczną zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego, który zostanie zabrany w sobotę 20 sierpnia o godzinie 10.30.

Kraków, 14.08.2022