ŚWIĘTEGO   IGNACEGO  LOYOLI

1. Dzisiaj UROCZY­STOŚĆ ŚWIĘTE­GO IGNACEGO LOYOLI,      kapłana, założy­ciela Towarzy­stwa Jezusowego. W na­szym kościele można zy­skać od­pust. Udzie­la się odpustu zu­pełnego  te­mu, kto pobożnie nawiedzi nasz kościół i odmó­wi tam Ojcze nasz    i Wierzę. Ponadto trzeba spełnić zwykłe wa­runki, tzn. przy­stąpić do sakramentu pokuty, przyjąć    Komu­nię świętą i po­modlić się w in­tencji Ojca Świętego.

2. W poniedziałek świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora kościoła.

3. W czwartek wspomnienie świętego Jana Marii Vianneya.

4. W sobotę  ŚWIĘTO  PRZEMIENIENIA  PAŃSKIEGO,  zwane na Wschodzie Taborion. Chrystus na Taborze przemienił się wobec swych uczniów, ukazał im rąbek swojej chwały, aby umocnić ich wiarę. Prośmy, by na świętej swej górze Jezus  ukazał nam oblicze pełne chwały.

5. W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godziny 17.30. Po Mszach świętych o 7.30            i 18.00  wystawienie Najświętszego Sakramentu,  Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia. 

 

 

Kraków, 31.07.2022