OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE         

1. W poniedziałek święto świętego Jakuba, apostoła. W tym dniu O. Jakub Kołacz obchodzi swoje imieniny, pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

2. We wtorek wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.

3. W czwartek wspomnienie świętej Marty, Marii i Łazarza.

4. W sobotę świętego Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła. O godzinie 7.30 Msza święta w intencji naszych Ojców Jezuitów o Boże błogosławieństwo, zamówiona przez wspólnotę modlitewną świętego Ignacego Loyoli i świętego Jana Pawła II, na zakończenie Roku Ignacjańskiego.

5. W przyszłą niedzielę Uroczy­stość Święte­go Ignacego Loyoli, kapłana, założy­ciela Towarzy­stwa Jezusowego. W na­szym kościele można zy­skać od­pust. Udzie­la się odpustu zu­pełnego  te­mu, kto pobożnie nawiedzi nasz kościół  i    odmó­wi tam Ojcze nasz i Wierzę. Ponadto trzeba spełnić zwykłe wa­runki, tzn. przy­stąpić do sakramentu pokuty, przyjąć    Komu­nię świętą i po­modlić się w in­tencji Ojca Świętego.

 

Kraków, 24.07.2022