1. W poniedziałek święto Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa.

2. We wtorek wspomnienie świętego Klaudiusza La Colombiere.

3. Od najbliższej środy przez cały tydzień będzie w naszej parafii nawiedzenie Ikony świętego Ignacego Loyoli. Przeżywamy Jubileuszowy Rok Ignacjański.
Minęło 500 lat od nawrócenia świętego Ignacego, a w marcu będzie 400 lat od jego kanonizacji. Z tej okazji po wszystkich placówkach jezuickich w Polsce pielgrzymuje IKONA ŚWIĘTEGO IGNACEGO LOYOLI, ZAŁOŻYCIEL TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO. Poprzez swoje życie dał nam przykład realizacji drogi ewangelicznej – zjednoczenia człowieka z Bogiem. Szlak jego życia i powołania, droga realizacji cnót ewangelicznych, naśladowania Jezusa Chrystusa, stał się przykładem życia, wzorcem dążenia do świętości wielu pokoleń chrześcijan. On sam poprzez świętość swego życia na nowo odkrył, rozeznał, doświadczył zjednoczenia z osobą Jezusa.

Ikona świętego Ignacego powstała w pracowni świętego Łukasza w Krakowie, działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Twórców Sztuki Sakralnej Ecclesia. Na desce lipowej, zagruntowanej i pozłoconej, w technice temperowej, naturalnymi pigmentami. Cała kompozycja bazuje na świadectwie życia świętego Ignacego, zawartym w duchowości Ćwiczeń Duchownych i Konstytucji Towarzystwa Jezusowego. Postać świętego namalowana jest na trzech planach – perspektywach: boska – złote tło, symbol światła Ducha Św.; duchowa – sztandar ze znakiem krzyża nawiązujący do kontemplacji o dwóch sztandarach z książeczki Ćwiczeń Duchownych; historyczna – postać ubrana w strój kapłana z epoki XVI. wieku. Oblicze świętego nawiązuje w swym stylu i formie do oblicza Pantokratora, jednej z najstarszych ikon.

Przez cały tydzień będziemy wypraszać, przez wstawiennictwo świętego Ignacego Loyoli, potrzebne łaski i opiekę Pana Boga – dla naszych najbliższych, dla wspólnoty Jezuitów na Przegorzałach i dla całej naszej parafii.

ks. Stanisław Data SJ