W czwartek 18 kwietnia 2024 roku o godz. 18.00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek przy ul. Korzeniaka 18 (Olszanica) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie procesu składania wniosków do przygotowywanego obecnie Planu ogólnego dla Miasta Krakowa (dokument ten ma zastąpić obowiązujące dotychczas Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

Podczas spotkania możliwe będzie złożenie pisemnych wniosków do powstającego planu.


Witold Górny
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec