w 78. roku życia, 63. powołania zakonnego i 52. roku kapłaństwa

18 lutego 2024 roku,

odszedł do Pana o. Zbigniew Marek SJ

Profesor katechetyki i pedagogiki w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w innych uczelniach w kraju i za granicą (m.in. w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku i w International School of Management w Preszowie na Słowacji). Dziekan (2001–2004; 2007–2010) i Prorektor (2004–2007) Akademii Ignatianum w Krakowie. Członek Centrum Katechetycznego, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP, członek Zespołu ds. nowych programów katechetycznych oraz rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu katechetyki i pedagogiki. Współautor katechizmów oraz podręczników metodycznych, redaktor „Horyzontów Wiary” oraz „Korespondencyjnego Kursu Biblijnego”. Tłumacz tekstów z zakresu pedagogiki i teologii. Rekolekcjonista w wielu parafiach, nauczyciel religii, administrator i ojciec duchowny wspólnoty zakonnej na Przegorzałach w Krakowie. 

Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie (ul. Kopernika 26) w piątek 23 lutego 2024 roku o godz. 10.00.

Kondukt pogrzebowy wyruszy od bramy głównej Cmentarza Rakowickiego o godz. 12.00.

Wspólnota Jezuitów wraz z Rodziną